Katalogi narzędzi

 • Zobacz film

  Film

Instrukcja użytkowania obuwia roboczego

NOTA INFORMACYJNA (PL)

UWAGA: PRZED UŻYCIEM 0BUWIA NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ NOTĘ INFORMACYJNĄ

Obuwie do użytku profesjonalnego musi być uznane za Środek Ochrony Indywidualnej.
Obuwie spełnia wymogi dla środków ochrony indywidualnej. Podlega ono wymaganiom Dyrektywy 89/686/EWG (z późniejszymi zmianami).

UWAGI

Pracodawca jest prawnie odpowiedzialny za dobór odpowiednich Środków Ochrony Indywidualnej stosownie do rodzaju zagrożenia w miejscu pracy i do odpowiadających mu warunków środowiskowych. Przed ich użyciem konieczne jest zweryfikowanie zgodności cech wybranego modelu ze specyficznymi wymaganiami użytkowania.

KLASA ZABEZPIECZENIA i POZIOM ZAGROŻENIA

Obuwie ochronne jest zaprojektowane i wyprodukonane w celu zagwarantowania właściwej ochrony, odpowiedniej dla rodzaju występującego zagrożenia na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie. Wszystkie wzory obuwia zostały zatwierdzone na podstawie procedur wyszczególnionych w normie UNI EN 20344:2012.

UNI EN ISO 20345 : 2012 - Specyfikacja dotycząca obuwia bezpieczeństwa do użytku zawodowego, gdzie jako obuwie bezpieczeństwa do użytku zawodowego określa się „obuwie o właściwościach mających na celu zapewnienie użytkownikowi ochrony przed obrażeniami, jakie mogą powstać w wyniku wypadków występujących w sektorach zawodowych, dla których obuwie tojest przeznaczone; obuwie posiada czubki zaprojekto¬wane w taki sposób, aby zapewnić zabezpieczenie przed uderzeniami o energii 200J"

EN ISO 20347: 2012 – Obuwie zawodowe (bez podnoska ochronnego/ bezpiecznego)

Poza podstawowymi, obowiązkowymi wymogami określonymi przez przepisy, może się okazać konieczne, aby obuwie bezpieczeństwa posiadało dodatkowe właściwości, przedstawione za pomocą Symboli (zob. Tabela I) i/lub Kategorii (zob. Tabela II). Kategorie to najczęściej spotykane połączenia w zakresie wymogów podstawowych i dodatkowych.

Symbol Znaczenie Wymagania
P Odporność przeciwprzebiciowa podeszwy obuwia > 1100N
  Asorbcja energii w części piętowej > 20J
  Obuwie antyelektrostatyczne pomiędzy 0.1 a 1000 MQ
  Obuwie prąd o przewodzące < 0.1 MO
I Obuwie elektroizolacyjne KlasaOlubteżOO
WRU Odporność wierzchów obuwia na przepuszczanie i absorpcję wody > 60 min.
Cl Izolacja przed zimnem Próba przy - 20" C
HI Izolacja przed ciepłem Próba przy 150° C
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem Próba przy 300" C
  Odporność spodów na oleje i węglowodory < 12%
  Obuwie wodoodporne < 3cm^
M Zabezpieczenie śródstopia (wyłącznie dla EN ISO 20345) < 40mm (rozmiar 41/42)
AN Zabezpieczenie kostki < 20kN
  Odporność przewprzebiciowa wierzchów obuwia (wyłącznie dla EN ISO 20345) > 2,5 (wskaźnik)
  Odporność na poślizg na podłożu z ceramiki standardowej zanieczyszczonej wodą + detergent Obcas-min. 0,28
Płaskie - min. 0,32
SRB Odporność na poślizg na podłożu ze stali zanieczyszczonej gliceryną Obcas-min. 0,13
Płaskie-min. 0,18
SRC SRA + SRB  

Wymagania Dodatkowe

 • Zabudowana pięta.
 • Właściwości antyelektrostatyczne (A).
 • Asorbcja energii w części piętowe] (E).
 • Wierzch obuwia hydrofobowy (WRU).
 • Odporność spodów na oleje i węglowodory (FO).
 • Odporność podeszwy na przekłucia (P), urzeźbienie podeszwy.

Każda wzór obuwia jest oznakowany w sposób czytelny i trwały. Oznakowanie zawiera symbole i kategorie odpowiadające właściwościom ochronnym zapewnianym przez dany środek ochrony indywidualnej wraz z następującymi, obowiązującymi informacjami:

 • oznakowanie CE
 • znak identyfikacyjny producenta
 • numer normy i rok - UNI EN ISO 20345 : 2012
 • symbol/kategoria ochronna zgodnie z odpowiednią normą -artykuł/model
 • znak kategorii antypoślizgowej

Data produkcji i rozmiar obuwia są odciśnięte na podeszwie lub naniesione na metkę we wnętrzu buta.

Objaśnienia symboli i kategorii oznakowania produktów znaku pozwalają na wybór odpowiedniego Środka Ochrony Indywidualnej stosownie do rodzaju istniejącego zagrożenia zgodnie z załączoną specyfikacją:

 • UDERZENIE I/LUB ZGNIECENIE PALCÓW STOPY: wszystkie wzory obuwia certyfikowane EN ISO 20345
 • UDERZENIE PIĘTĄ W PODŁOŻE: obuwie oznakowane SB-E, S1-S2-S3, EN ISO 20347-E, 01-02-03
 • POŚLIZG: wszystkie wzory obuwia
 • ZIMNO: wszystkie wzory obuwia Cl
 • CIEPŁO: obuwie oznakowane HI
 • WODA: obuwie oznakowane WRU (wierzch obuwia hydrofobowy) lub WR (obuwie wodoodporne)
 • CIEPŁO PRZEZ KONTAKT Z PODŁOŻEM: oznakowanie HRO
 • ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE: obuwie oznakowane A, S1-S2-S3, 01-02-03
 • UDERZENIE KOSTKI: tylko model polski z zabezpieczeniem kostki AN
 • PRZEKŁUCIE PODESZWY: obuwie oznakowane SB-P, S1-P, S3, 03,01 -P
 • WĘGLOWODORY /OLEJE: wszystkie rodzaje obuwia certyfikowane EN ISO 20345 (SI, SI P, 52, S3) i obuwie oznakowane EN ISO 20347-1 FO
 • Inne zagrożenia według ściśle określonego oznaczonego symbolu

Obuwie nie nadaje się do ochrony przed zagrożeniami, które nie są wymienione w niniejszej Nocie Informacyjnej, a w szczególności przed zagrożeniami które dotyczą Środków Ochrony Indywidualnej III Kategorii, zgodnie z definicją podaną w dekrecie z mocą ustawy 475 z dnia

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Przemysł ogólnie, przemysł metalowy, budownictwo, rolnictwo, magazyny, przedsiębiorstwa komunalne, agrospożywcze.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Obuwie ochronne spełnia swoje funkcje ochronne tylko w przypadku gdy jest dokładnie dopasowane i starannie zakonserwowane. Przed użyciem należy dokonać, wzrokowo, przeglądu w celu upewnienia się czy jest ono w idealnym stanie, poczym można przystąpić do praktycznej próby jego założenia. W przypadku gdy obuwie nie jest całe i wykazuje widoczne uszkodzenia, takie jak rozprucie, nadmierne zużycie podeszwy pęknięcia zabrudzenia należy dokonać jego wymiany.

W celu prawidłowego zastosowania obuwia zaleca się aby:

 • wybrać odpowiedni model, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami miejsca pracy i odpowiadającymi mu warunkami środowiskowymi/atmosferycznymi
 • wybrać właściwy rozmiar, najlepiej dokonując praktycznej próby jego założenia
 • przechowywać obuwie, kiedy nie jest używane, w suchym, czystym, przewietrzonym miejscu
 • przed każdym użyciem, upewnić się, czy obuwie jest w dobrym stanie
 • dokonywać regularnie oczyszczania, używając szczoteczek, papierowych serwetek, ściereczek itd... Częstotliwość dokonywania tej czynności jest ustalana w zależności od warunków w miejscu pracy
 • dokonywać okresowo pokrywania wierzchów obuwia odpowiednią pastą do obuwia- na bazie tłuszczu, wosku, silikonu itd...
 • me używać agresywnych środków takich jak benzyna, kwasy, rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić jakość, bezpieczeństwo i trwałość Środka Ochrony Indywidualnej
 • nie prać obuwia w pralce, chemicznie, nie suszyć obuwia w pobliżu lub też bezpośrednio na grzejnikach, kaloryferach lub też innych źródłach ciepła

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia obuwie ochronne musi być umieszczone i przechowywane wjego własnym, oryginalnym opakowaniu, w miejscach suchych i nie nadmiernie ogrzewanych. Obuwie nowe, jeżeli zostało wyjęte z nieuszkodzonego, własnego opakowania, generalnie może być uważane za zdatne do użytkowania. Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na żywotność obuwia podczas ich używania, nie można ustalić ich żywotności. Ogólnie, dla nowego obuwia, całkowicie wykonanego z poliuretanu lub na podeszwie poliuretanowej (lub TPU) przechowywanego w magazynie i przy kontrolowanych warunkach środowiskowych można hipotycznie ustalić maksymalną żywotność do pięciu lat Dla innych rodzajów obuwia można hipotycznie ustalić żywotność do maksymum dziesięciu lat.

DODATKOWE INFORMACJE

Obuwie antyelektrostatyczne

Obuwie antyelektrostatyczne powinno być stosowane w przypadkach kiedy koniecznym jest odprowadzenie ładunków elektrostatycznych w celu zredukowania do minimum ich zakumulowania - unikając w ten sposób ryzyka powstania zapłonu od iskry palnych substancji i par - oraz w przypadkach w których nie zostało całkowicie wyeliminowane ryzyko porażenia elektrycznego, spowodowane przez urządzenie elektryczne lub inne elementy pod napięciem. Tym niemniej, należy pamiętać że obuwie antyelektrostatyczne gwarantuje ograniczoną ochronę przed porażeniem elektrycznym ponieważ wprowadza rezystancje elektryczną jedynie pomiędzy stopami a podłożem. Jeżeli ryzyko porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane koniecznym jest zastosowanie dodatkowych środków ochronnych. Środki te, a także dodatkowe sprawdziany wymienione tu poniżej, powinne stanowić część programu okresowych kontroli zapobiegania wypadków w miejscu pracy. 2 doświadczeń wyni¬ka, że dla zapewnienia odprowadzenia elektryczności statycznej, w warunkach normalnych, przebieg wyładunku poprzez produkt musi mieć rezystancję elektryczną mniejszą niż 1000 MO, w każdym momencie trwałości produktu. Wartość 100 KO została zdefiniowana jako dolna granica rezystancji elektrycznej produktu nowego, zapewniająca ochronę przed niebezpiecznymi porażeniami elektrycznymi i przed zapłonem, w przypadku uszkodzenia urządzenia elektrycznego działającego pod napięciem do 250V. Jednakże, w pewnych warunkach, użytkownicy powinni być poinformowani że ochrona zapewniana przez obuwie może być nieskuteczna i że muszą być stosowane inne środki zabezpieczające użytkownika, w każdym momencie. Rezystancja elektryczna tego rodzaju obuwia może ufec znacznym zmianom na skutek zginania, zanieczyszczenia lub wilgoci. Obuwie tego rodzaju nie spełni założonej funkcji jeżeli będzie stosowane i używane w wilgotnym środowisku. Należy systematycznie sprawdzać czy produkt jest w stanie spełnić założoną funkcję odprowadzania ładunków elektrostatycznych i zapewnia ochronę podczas całego okresu swojej trwałości. Zaleca się użytnikowi sprawdzanie właściwości rezystancji elektrycznej w miejscu użytkowania, często i w regularnych odstępach czasu. Jeżeli obuwie klasy I jest używane przez dłuższy okres czasu może pochłaniać wilgoć; a także w mokrych warunkach, może stać się przewodnikiem prądu.

Jeżeli obuwie jest używane w warunkach w których podeszwa ulega zanieczyszczaniu, użytkownicy przed każdorazowym wejściem do miejsc niebezpiecznych, muszą zawsze sprawdzać właściwości elektrostatyczne obuwia.

Podczas użytkowania obuwia antyelektrostatycznego, rezystancja elektryczna podeszwy musi być odpowiednia tak aby nie zniweczyć właścwości ochronnych obuwia.

Podczas użytkowania, nie można wkładać żadnych elementów izolacyjnych pomiędzy spód obuwia i stopę użytkownika. W wypadku gdyby pomiędzy spód obuwia i stopę została włożona wkładka, należy sprawdzić właściwości elektrostatyczne kombinacji obuwie/wkładka.

Wkładka wyciągana

Jeżeli obuwie ochronne jest wyposażone w wkładkę wyciąganą, poświadczone właściwości ergonomicne i ochronne dotyczą obuwia kompletnego wraz z wkładką. Używać obuwie zawsze łącznie z wkładką! Wymieniać wkładkę wyłącznie na ekwiwalentny model, tego samego producenta. Obuwie ochronne bez wkładki wyciąganej należy używać bez wkładki, ponieważ włożenie wkładki mogłoby spowodować, w sposób negatywny, zmianę właścwości ochronnych obuwia.

Rękojmia

 1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad. Towary będące w ofercie Sprzedawcy są pierwszej jakości i na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Towar ma wady, Kupujący może od umowy odstąpić. Jednakże Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja). W tym celu Klient może złożyć stosowne oświadczenie,

Gwarancja

 1. W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. W przypadku obuwia gwarancji udziela Sprzedawca, okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru i wynosi 1 rok, lecz nie więcej niż 30.000 ugięć (tj. ok. 3 miesiące po 8 godzin ustawicznej pracy dziennie), w takim przypadku szczegółowe zasady dot. postępowania reklamacyjnego uregulowane są w ust. 2 – 5 poniżej. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru,
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru
 3. Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru (np: otarć, przetarć, przypadków rozerwania, oderwania ozdób, przetarcia sznurówek, plam i innych podobnych), uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji, a także przypadku przesłania przez Klienta towaru brudnego lub mokrego.
 4. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad (tj. inne obuwie w tej samej cenie lub, za dopłatą, w wyższej cenie).
 5. Klient zobowiązany jest poinformować Gwaranta o stwierdzonej wadzie Towaru w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wykrycia wady.
 6. Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta bezzasadności reklamacji, Kupujący odbierze Towar w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może zażądać przesłania mu zwrotnie przedmiotowego Towaru, zobowiązany jest jednak do uprzedniego pokrycia związanych z tym koszów.

Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji

 1. Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
 2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie